Bir Tanzimat Paşazadesinin Gözünden Avrupa

Mehmed Rauf, çok genç yaşta devlet hizmetine girmiş üst seviye bir Osmanlı bürokratı. Osmanlı Devleti’nin pek çok ülkeyle gayret ettiği 19. yüzyılın ikinci yarısında milletlerarası müzakerelerde Osmanlı Devleti’ni temsil eden takımın içinde yer alan Mehmed Rauf; başta Kırım Savaşı’yla ilgili müzakereler olmak üzere İngiliz ve Rus temsilcileriyle yapılan diplomatik görüşmelerde de bulundu. Mehmed Rauf, bugün Cağaloğlu’nda Babıali Caddesi üzerinde bulunan ve bir vakitler İstanbul Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan Rauf Paşa Konağı’nda yaşadı.

Prof. Dr. Fikret Turan, 19. yüzyılın ortalarında yayımlandığı hâlde yalnızca eksik bir tek nüshasına ulaşılabilen Seyahatname-i Avrupa ile yayımlanmamış Avrupa Lâyihası’nı eksiksiz tam metinler olarak yayına hazırladı. Seyahatnamede Mehmed Rauf, 4 ayda gezdiği 50 Avrupa kentine dair müşahedelerini ele alıyor. Rauf’un seyahatnamesinde Malta’dan Roma’ya, Venedik’ten İsviçre’ye, Londra’dan Paris’e, Viyana’dan Berlin’e Avrupa’nın farklı ülkeleri yer alıyor. Eser, kendinden evvelki seyahatnamelerde anlatılanlardan çok daha fazla sayıda bölgeyi içermesi bakımından Türk seyahat-hatıra tarihinde özgün bir yer teşkil ediyor.

Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da, seyahatname/hatırat okumayı seven, Osmanlı çağdaşlaşma tarihine ve Türk kültürüne ilgi duyan meraklı tarih okuyucusunun zevkle okuyacağı ve birebir vakitte devrin Avrupa’sına dair birçok bilgiye ulaşacağı özgün bir eser.

Yorum yapın